Hovedturnering Imp 17/18, Monday, April 30, 2018, 6. sektion, D-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 48,93
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Bente Mogensen (50,35) - Hardy Mogensen (50,35)  50,35 -2   30 22 -0,65 1 30 -0,74 1
  9  Margot Jakobsen (48,00) - Kjeld Vinding (48,00)  48,00 2   21 15 -0,39 2 21  0,50 2
  6  Tinne Dresler (48,38) - Lis Sindberg (48,14)  48,26 1   18 10 -0,34 3 18 -1,15 3
  5  Klavs Hansen (44,90) - Ib Jensen (45,13)  45,02 7   13 -0,12 4 13 -3,07 4
  2  Ingelise Sillesen (46,79) - Kirsten Hove Laursen (46,00)  46,39 4   9 -0,09 5 9 -1,60 5
  1  Bente Windum (51,99) - Niels Windum (51,99)  51,99 -5   7 -0,25 6 7  1,68 6
  8  Tove Sommer (52,00) - Ole Sommer (52,00)  52,00 -5   7 -0,25 6 7  1,15 6
  3  Herdis Hassager (50,56) - Inge Rasmussen (50,56)  50,56 -3   -11  0,16 8 -11  0,55 8
  11  Lis Reinholdt Knudsen (50,31) - Niels Erik Knudsen (50,31)  50,31 -2   -19  0,33 9 -19  2,09 9
  12  Jonna Hjortnæs (48,00) - Henny Nielsen (48,00)  48,00 2   -24  0,52 10 -24  0,77 10
  10  Gertrud Mark Burne (50,56) - Ole Nygaard (44,36)  47,46 3   -25  0,56 11 -25 -0,17 11
  7  Kirsten Andersen (49,40) - Ellen Ankjær Rasmussen (48,30)  48,85 0   -26  0,53 12 -26  0,58 12
BridgeCentral, Monday, April 30, 2018