Hovedturnering Imp 17/18, Monday, April 30, 2018, 6. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,25
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Ebbe Hall-Pedersen (24,55) - Helle Hall-Pedersen (43,28)  33,92 16   13  0,07 4 127 -0,10 1
  2  Poul Nielsen (34,12) - Niels Randbæk (43,57)  38,85 8   3  0,09 6 111 -0,87 2
  3  IngeLise Palner (39,26) - Arne Juhl Nielsen (37,03)  38,14 9   6  0,06 5 88 -0,58 3
  6  John Andersen (42,84) - Bjarne Svenningsen (40,40)  41,62 3   -51  1,08 12 67 -0,74 4
  5  Vita Højberg (44,73) - Hans Højberg (38,23)  41,48 3   32 24 -0,58 1 29  0,25 5
  12  Oda Nielsen (52,00) - Henning Stokbro (45,08)  48,54 -9   -3 -0,13 7 20 -0,33 6
  9  Annette Boesen (44,01) - Brita Rosborg Wegener (43,89)  43,95 -1   -24  0,46 11 11 -0,16 7
  7  Vibeke Madsen (40,27) - Johanne Stensgaard (49,50)  44,89 -3   20 11 -0,46 3 -5 -0,49 8
  1  Bodil Høegh (38,30) - Mette Høegh (47,63)  42,97 0   -7  0,15 8 -12 -0,44 9
  11  Bodil Brandt (52,00) - Lars Erik Siegfried (46,54)  49,27 -11   28 16 -0,78 2 -68  0,00 10
  8  Dorrit Liin Hansen (46,40) - Jan Nielsen (46,40)  46,40 -6   -10  0,09 10 -109  1,68 11
  10  Niels Bo Christensen (52,00) - Lars Bo Christensen (45,87)  48,94 -10   -7 -0,06 8 -133  1,78 12
BridgeCentral, Monday, April 30, 2018