Hovedturnering Imp 17/18, 16. april 2018, 5. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,10
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  John Andersen (44,40) - Bjarne Svenningsen (41,97)  43,18 0   65 24 -1,31 1 118 -1,82 1
  4  Ebbe Hall-Pedersen (24,72) - Helle Hall-Pedersen (43,46)  34,09 21   31 -0,20 4 114 -0,17 2
  2  Poul Nielsen (32,72) - Erik Jensen (44,27)  38,49 11   -26  0,74 9 108 -0,97 3
  3  Carsten Stoubæk Andersen (39,65) - Arne Juhl Nielsen (37,68)  38,67 10   39 11 -0,57 3 82 -0,64 4
  9  Annette Boesen (43,42) - Brita Rosborg Wegener (43,30)  43,36 -1   -17  0,33 8 35 -0,62 5
  12  Jan Eske (41,56) - Henning Stokbro (45,84)  43,70 -1   60 16 -1,23 2 23 -0,20 6
  5  Vita Højberg (44,05) - Hans Højberg (37,54)  40,79 5   7 -0,03 7 -3  0,84 7
  1  Else Sønderskov-Rasmussen (47,18) - Mette Høegh (47,85)  47,51 -10   11 -0,43 6 -5 -0,59 8
  7  Vibeke Madsen (41,08) - Johanne Stensgaard (50,30)  45,69 -6   27 -0,66 5 -25 -0,03 9
  11  Bodil Brandt (51,69) - Lars Erik Siegfried (44,68)  48,18 -12   -72  1,20 11 -96  0,78 10
  8  Dorrit Liin Hansen (45,97) - Jan Nielsen (45,97)  45,97 -7   -34  0,55 10 -99  1,59 11
  10  Niels Bo Christensen (50,94) - Lars Bo Christensen (44,08)  47,51 -10   -91  1,62 12 -126  1,84 12
BridgeCentral, 20. april 2018