Hovedturnering Par 17/18, 5. februar 2018, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,12
(Middelscore: 140)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Dora Schou Petersen (35,50) - Henry Jensen (36,54)  36,02 53,87% 52,50% 147  0,11 6 316 -0,41 1
  7  Bodil Høegh (40,14) - Mette Høegh (48,83)  44,49 49,25% 52,14% 146 -0,23 7 314 -1,08 2
  3  Inge Sørensen (37,76) - Kaj Jensen (36,38)  37,07 53,30% 53,57% 150 -0,02 4 300 -0,13 3
  4  Niels Randbæk (45,02) - Poul Nielsen (33,79)  39,41 52,03% 53,93% 151 11 -0,15 3 287  0,15 4
  5  Anne Grethe Grosen (46,20) - Robert Phillip Burne (44,11)  45,16 48,89% 54,29% 152 16 -0,43 2 286 -0,33 5
  11  Erik Jensen (44,99) - Niels Bo Christensen (50,66)  47,83 47,43% 46,07% 129  0,11 9 276 -0,27 6
  2  Aiyo Skriver (45,49) - Birte Saksø (43,79)  44,64 49,17% 53,21% 149 -0,32 5 275  0,08 7
  1  Johanne Stensgaard (50,79) - Vibeke Madsen (41,57)  46,18 48,33% 55,00% 154 24 -0,53 1 273 0,00 8
  8  Henning Stokbro (45,27) - Anders Rosenlund (44,21)  44,74 49,12% 52,14% 146 -0,24 7 270  0,01 9
  6  Bjarne Svenningsen (42,32) - John Andersen (45,15)  43,74 49,66% 46,07% 129  0,29 9 269  0,26 10
  9  Annette Boesen (45,43) - Brita Rosborg Wegener (45,26)  45,34 48,79% 42,14% 118  0,53 11 258  0,44 11
  12  Dorrit Liin Hansen (42,85) - Jan Nielsen (42,85)  42,85 50,15% 38,93% 109  0,89 12 237  1,28 12
BridgeCentral, 5. februar 2018