Hovedturnering Par 17/18, 22. januar 2018, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,54
(Middelscore: 140)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Dora Schou Petersen (36,02) - Henry Jensen (37,06)  36,54 53,82% 60,36% 169 24 -0,52 1 169 -0,52 1
  7  Bodil Høegh (40,25) - Mette Høegh (49,26)  44,76 49,33% 60,00% 168 16 -0,85 2 168 -0,85 2
  3  Jan Eske (42,55) - Kaj Jensen (36,62)  39,58 52,16% 53,57% 150 11 -0,11 3 150 -0,11 3
  11  Lars Bo Christensen (44,56) - Niels Bo Christensen (50,96)  47,76 47,69% 52,50% 147 -0,38 4 147 -0,38 4
  6  Bjarne Svenningsen (42,92) - John Andersen (45,17)  44,05 49,72% 50,00% 140 -0,02 5 140 -0,02 5
  9  Annette Boesen (45,59) - Brita Rosborg Wegener (45,34)  45,46 48,95% 50,00% 140 -0,08 5 140 -0,08 5
  4  Niels Randbæk (44,89) - Poul Nielsen (33,71)  39,30 52,31% 48,57% 136  0,30 7 136  0,30 7
  5  Anne Grethe Grosen (46,33) - Robert Phillip Burne (44,23)  45,28 49,05% 47,86% 134  0,09 8 134  0,09 8
  12  Dorrit Liin Hansen (42,39) - Jan Nielsen (42,39)  42,39 50,62% 45,71% 128  0,39 9 128  0,39 9
  2  Ingelise Meister (44,00) - Inge Lise Olsen (44,00)  44,00 49,75% 44,64% 125  0,40 10 125  0,40 10
  8  Henning Stokbro (44,95) - Nina Rasmussen (51,47)  48,21 47,45% 44,29% 124  0,25 11 124  0,25 11
  1  Johanne Stensgaard (49,71) - Vibeke Madsen (40,48)  45,09 49,15% 42,50% 119  0,53 12 119  0,53 12
BridgeCentral, 22. januar 2018