Indledende Imp II, 15. januar 2018, 3. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,86
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Else Gregersen (39,18) - Jens Poulsen Nielsen (35,86)  37,52 15   35 24 -0,40 1 96 -1,14 1
  2  Anders Rosenlund (44,94) - Poul Nielsen (33,89)  39,41 10   18 -0,15 4 61 -0,78 2
  6  Lis Jensen (42,54) - Erik Jensen (46,04)  44,29 -1   7 -0,16 7 44 -0,66 3
  11  Dorrit Liin Hansen (42,84) - Jan Nielsen (42,84)  42,84 2   25 16 -0,45 2 41 -0,82 4
  7  Johanne Stensgaard (50,12) - Vibeke Madsen (40,90)  45,51 -4   17 -0,42 5 33 -0,84 5
  4  Hans Højberg (35,08) - Vita Højberg (41,72)  38,40 13   -35  0,96 11 0  0,74 6
  5  Bjarne Svenningsen (43,14) - John Andersen (45,39)  44,27 -1   10 -0,22 6 -14  0,14 7
  8  Annette Boesen (46,06) - Brita Rosborg Wegener (45,82)  45,94 -5   19 11 -0,48 3 -27  0,26 8
  12  Bodil Brandt (51,68) - Lars Erik Siegfried (44,92)  48,30 -10   -20  0,19 9 -30 -0,10 9
  3  Bodil Høegh (40,36) - Mette Høegh (48,90)  44,63 -2   -20  0,36 9 -49  0,85 10
  9  Lars Bo Christensen (43,96) - Niels Bo Christensen (50,36)  47,16 -8   -38  0,61 12 -63  0,75 11
  10  Henning Stokbro (44,78) - Nina Rasmussen (51,31)  48,04 -10   -18  0,16 8 -91  1,61 12
BridgeCentral, 19. januar 2018