Juleturneringen 2017, Monday, December 11, 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,21
(Middelscore: 168)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Frede Dahl (19,90) - Lene Bruun Thomsen (23,21)  21,55 58,88% 70,83% 238 32 -0,89 1 238 -0,89 1
  8  Inge Lise Nielsen (39,19) - Lis Jensen (43,64)  41,41 48,29% 67,56% 227 22 -1,44 2 227 -1,44 2
  7  Hans Højberg (36,57) - Vita Højberg (43,20)  39,88 49,11% 63,39% 213 15 -1,07 3 213 -1,07 3
  5  Jan Eske (42,86) - Poul Mathiasen (35,16)  39,01 49,57% 60,71% 204 10 -0,83 4 204 -0,83 4
  4  Eddy Westergaard Jensen (33,76) - Mogens Sørensen (21,62)  27,69 55,61% 59,23% 199 -0,27 5 199 -0,27 5
  1  Andreas Andersen (12,95) - Ib Axelsen (15,62)  14,29 62,76% 58,93% 198  0,29 6 198  0,29 6
  6  Erik Frederiksen (25,35) - Jette Frederiksen (28,86)  27,10 55,92% 58,93% 198 -0,23 6 198 -0,23 6
  3  Britta Taulbjerg (27,88) - Karen Just (30,66)  29,27 54,77% 54,46% 183  0,02 8 183  0,02 8
  9  Aiyo Skriver (45,03) - Birte Saksø (44,34)  44,68 46,55% 44,05% 148  0,19 9 148  0,19 9
  11  Niels Randbæk (44,71) - Poul Nielsen (36,62)  40,67 48,69% 41,96% 141  0,50 10 141  0,50 10
  13  Bente Mogensen (51,00) - Hardy Mogensen (51,00)  51,00 43,18% 40,48% 136  0,20 11 136  0,20 11
  10  Erik Jensen (45,39) - Kaj Jensen (35,44)  40,41 48,82% 38,10% 128  0,80 12 128  0,80 12
  16  Gertrud Mark Burne (50,80) - Else Sønderskov-Rasmussen (46,90)  48,85 44,32% 37,80% 127  0,49 13 127  0,49 13
  12  Anne Grethe Grosen (47,44) - Robert Phillip Burne (45,35)  46,39 45,63% 36,01% 121  0,72 14 121  0,72 14
  15  Nina Rasmussen (51,58) - Ingelise Sillesen (50,49)  51,03 43,16% 34,23% 115  0,67 15 115  0,67 15
  14  Bodil Brandt (51,77) - Lars Erik Siegfried (44,39)  48,08 44,74% 33,33% 112  0,85 16 112  0,85 16
BridgeCentral, Monday, December 11, 2017