Indledende IMP I, Monday, October 30, 2017, 2. sektion, D-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 49,27
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  14  Kjeld Vinding (45,00) - Hans-Jørn Olsen (49,85)  47,42 4   74 24 -1,44 1 124 -2,43 1
  5  Henning Stokbro (43,61) - Rita Hornsleth (42,73)  43,17 14   37 11 -0,47 3 92 -1,38 2
  3  Dorrit Liin Hansen (42,81) - Jan Nielsen (42,81)  42,81 15   48 16 -0,68 2 42 -0,25 3
  1  Bente Mogensen (51,88) - Hardy Mogensen (51,88)  51,88 -6   16 -0,46 4 34 -0,98 4
  4  Bodil Brandt (51,34) - Lars Erik Siegfried (43,96)  47,65 4   1  0,06 6 34 -0,60 4
  12  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 -6   6 -0,26 5 -5 -0,19 6
  8  Ellen Ankjær Rasmussen (48,08) - Kirsten Andersen (48,94)  48,51 2   -6  0,16 7 -24  0,54 7
  10  Birthe Bøtkjær (52,00) - Gitte Godrum-Overgaard (52,00)  52,00 -6   -16  0,20 9 -30  0,33 8
  9  Bente Windum (49,68) - Niels Windum (49,68)  49,68 -1   -9  0,17 8 -31  0,59 9
  13  Allan Lassen (52,00) - Ingrid Grønnegaard (52,00)  52,00 -6   -36  0,61 13 -31  0,49 9
  11  Ole Sommer (52,00) - Tove Sommer (52,00)  52,00 -6   -25  0,38 11 -44  0,63 11
  2  Gertrud Mark Burne (52,00) - Ole Nygaard (46,20)  49,10 0   -19  0,40 10 -48  0,99 12
  7  Marianne Sønderskov (52,00) - Oda Nielsen (52,00)  52,00 -6   -34  0,57 12 -62  0,99 13
  6  Lis Sindberg (49,47) - Tinne Dresler (49,71)  49,59 -1   -37  0,75 14 -63  1,27 14
BridgeCentral, Monday, October 30, 2017