Indledende IMP I, 23. oktober 2017, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 48,71
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Henning Stokbro (44,52) - Rita Hornsleth (43,64)  44,08 11   55 24 -0,91 1 55 -0,91 1
  14  Kjeld Vinding (45,00) - Hans-Jørn Olsen (50,84)  47,92 2   50 16 -0,99 2 50 -0,99 2
  4  Bodil Brandt (52,00) - Lars Erik Siegfried (44,62)  48,31 1   33 6 -0,66 3 33 -0,66 3
  1  Lis Jensen (44,60) - Erik Jensen (46,35)  45,47 8   33 6 -0,52 3 18 -0,52 4
  13  Dorte Rasmussen (49,37) - Jens Rasmussen (48,77)  49,07 -1   5 -0,12 5 5 -0,12 5
  3  Dorrit Liin Hansen (42,38) - Jan Nielsen (42,38)  42,38 15   -6  0,43 6 -6  0,43 6
  12  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 -8   -11  0,07 7 -11  0,07 7
  10  Birthe Bøtkjær (52,00) - Gitte Godrum-Overgaard (52,00)  52,00 -8   -14  0,13 8 -14  0,13 8
  8  Ellen Ankjær Rasmussen (47,70) - Nina Rasmussen (51,92)  49,81 -3   -21  0,38 10 -18  0,38 9
  11  Ole Sommer (51,79) - Tove Sommer (51,79)  51,79 -7   -19  0,24 9 -19  0,24 10
  9  Bente Windum (49,25) - Niels Windum (49,25)  49,25 -1   -22  0,43 11 -22  0,43 11
  6  Lis Sindberg (48,95) - Tinne Dresler (49,19)  49,07 -1   -26  0,52 12 -26  0,52 12
  7  Marianne Sønderskov (52,00) - Oda Nielsen (52,00)  52,00 -8   -28  0,42 13 -28  0,42 13
  2  Gertrud Mark Burne (52,00) - Ole Nygaard (45,61)  48,80 0   -29  0,59 14 -29  0,59 14
BridgeCentral, 27. oktober 2017