Indledende PAR I, Monday, September 18, 2017, 3. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,44
(Middelscore: 140)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Johanne Stensgaard (51,21) - Vibeke Madsen (42,51)  46,86 49,77% 57,50% 161 24 -0,61 1 449 -0,96 1
  12  Anders Rosenlund (45,37) - Klavs Hansen (44,98)  45,17 50,69% 56,43% 158 -0,46 4 448 -0,67 2
  7  Anne Grethe Grosen (45,04) - Robert Phillip Burne (45,09)  45,07 50,75% 50,36% 141  0,03 7 445 -0,56 3
  4  Annette Boesen (45,25) - Brita Rosborg Wegener (46,10)  45,67 50,42% 52,14% 146 -0,14 6 442 -0,38 4
  6  Aiyo Skriver (44,52) - Birte Saksø (46,06)  45,29 50,63% 56,79% 159 11 -0,49 3 434 -0,29 5
  2  Inge Sørensen (37,43) - Else Sønderskov-Rasmussen (47,11)  42,27 52,27% 57,14% 160 16 -0,39 2 430  0,20 6
  5  Bjarne Svenningsen (44,31) - John Andersen (46,95)  45,63 50,44% 48,57% 136  0,15 8 423 -0,01 7
  1  Bodil Høegh (39,26) - Mette Høegh (48,86)  44,06 51,30% 56,43% 158 -0,41 4 419  0,40 8
  3  Birgith Lind Jensen (51,03) - Henry Jensen (36,64)  43,84 51,42% 38,21% 107  1,05 12 403  0,75 9
  9  Ellen Voldsgaard (50,36) - Ingelise Sillesen (50,61)  50,48 47,79% 39,29% 110  0,67 11 387  0,40 10
  8  Bente Mogensen (51,48) - Hardy Mogensen (51,48)  51,48 47,25% 39,64% 111  0,60 10 382  0,35 11
  11  Hans-Jørn Olsen (50,86) - Kjeld Vinding (52,00)  51,43 47,28% 47,50% 133 -0,02 9 380  0,77 12
BridgeCentral, Tuesday, September 19, 2017