Hovedturnering Imp 2017, Monday, April 3, 2017, 4. sektion, Kursusrækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 49,56
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Else Sønderskov-Rasmussen (46,79) - Ole Nygaard (45,76)  46,27 5   20 11 -0,31 3 85 -1,02 1
  1  Dorrit Liin Hansen (44,42) - Jan Nielsen (44,42)  44,42 8   6  0,04 6 76 -0,89 2
  3  Lars Erik Siegfried (44,71) - Svend Erik Walde (47,15)  45,93 5   15 -0,20 4 63 -0,90 3
  4  Rita Hornsleth (45,61) - Henning Stokbro (46,49)  46,05 5   -3  0,17 8 39 -0,14 4
  7  Dorte Rasmussen (49,63) - Jens Rasmussen (49,04)  49,33 0   25 16 -0,51 2 25 -0,73 5
  10  Tinne Dresler (51,03) - Lis Sindberg (51,03)  51,03 -2   33 24 -0,73 1 22 -0,66 6
  5  Oda Nielsen (50,34) - Marianne Sønderskov (50,34)  50,34 -1   -7  0,12 10 10 -0,40 7
  9  Kirsten Andersen (50,40) - Ellen Ankjær Rasmussen (49,19)  49,79 0   15 -0,32 4 8 -0,17 8
  6  Bente Windum (50,72) - Niels Windum (50,72)  50,72 -2   -5  0,07 9 0 -0,76 9
  8  Bodil Brandt (52,00) - Niels Bo Christensen (52,00)  52,00 -4   -17  0,28 11 -22  0,28 10
  11  Birthe Bøtkjær (52,00) - Gitte Godrum-Overgaard (52,00)  52,00 -4   -38  0,71 14 -59  0,89 11
  12  Tove Sommer (52,00) - Ole Sommer (52,00)  52,00 -4   4 -0,16 7 -62  0,91 12
  13  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 -4   -18  0,30 12 -95  1,59 13
  14  Ingrid Grønnegaard (52,00) - Allan Lassen (52,00)  52,00 -4   -30  0,55 13 -109  1,88 14
BridgeCentral, Monday, April 3, 2017