Hovedturnering Imp 2017, Monday, April 3, 2017, 4. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,06
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Bodil Høegh (38,42) - Mette Høegh (48,56)  43,49 4   28 19 -0,50 2 73 -1,06 1
  9  Robert Phillip Burne (46,94) - Anne Grethe Grosen (46,89)  46,91 -1   59 28 -1,25 1 53 -1,34 2
  1  Ebbe Hall-Pedersen (28,01) - Helle Hall-Pedersen (45,98)  37,00 14   -22  0,74 13 50  0,42 3
  2  Annette Boesen (44,71) - Edith Overby Klapp (34,83)  39,77 9   -12  0,45 8 45 -0,76 4
  6  Klavs Hansen (45,56) - Ib Jensen (45,60)  45,58 1   25 13 -0,51 3 38 -0,68 5
  5  Vibeke Madsen (42,99) - Kirsten Black Laursen (44,31)  43,65 4   10 -0,13 6 24  0,05 6
  7  Birte Saksø (45,62) - Aiyo Skriver (44,08)  44,85 2   7 -0,11 7 16 -0,14 7
  4  John Andersen (46,64) - Bjarne Svenningsen (44,00)  45,32 1   -21  0,46 12 1  0,12 8
  11  Vita Højberg (44,72) - Hans Højberg (39,56)  42,14 6   15 9 -0,19 4 -6  1,00 9
  8  Ingelise Sillesen (50,65) - Ellen Voldsgaard (50,40)  50,53 -7   -18  0,24 11 -10 -0,63 10
  10  Bent Peter Jensen (48,68) - Elinor Sabroe Jensen (50,67)  49,67 -5   -16  0,22 9 -28  0,00 11
  14  Herdis Hassager (52,00) - Inge Rasmussen (52,00)  52,00 -9   14 -0,48 5 -62  0,33 12
  13  John Rasmussen (52,00) - Nina Rasmussen (52,00)  52,00 -9   -17  0,17 10 -87  0,79 13
  12  Bente Mogensen (51,98) - Hardy Mogensen (51,98)  51,98 -9   -52  0,90 14 -106  1,90 14
BridgeCentral, Monday, April 3, 2017