Hoveturneing Imp 2017, Monday, February 20, 2017, 1. sektion, Kursusrækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 49,96
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Dorte Rasmussen (49,44) - Jens Rasmussen (49,79)  49,62 1   34 22 -0,67 1 34 -0,67 1
  1  Else Bollerup (46,49) - Ole Nygaard (46,49)  46,49 7   24 15 -0,34 2 24 -0,34 2
  2  Dorrit Liin Hansen (46,19) - Jan Nielsen (46,19)  46,19 8   19 5 -0,23 3 19 -0,23 3
  6  Oda Nielsen (52,00) - Rita Hornsleth (47,66)  49,83 0   19 5 -0,38 3 19 -0,38 3
  3  Lars Erik Siegfried (47,08) - Svend Erik Walde (49,43)  48,25 3   18 -0,29 5 18 -0,29 5
  9  Birthe Bøtkjær (52,00) - Gitte Godrum-Overgaard (52,00)  52,00 -4   4 -0,16 6 4 -0,16 6
  11  Bodil Brandt (51,19) - Niels Bo Christensen (51,19)  51,19 -2   4 -0,13 6 4 -0,13 6
  4  Kirsten Andersen (49,74) - Ellen Ankjær Rasmussen (49,02)  49,38 1   -4  0,10 8 -4  0,10 8
  5  Tinne Dresler (50,77) - Lis Sindberg (50,77)  50,77 -2   -17  0,31 9 -17  0,31 9
  8  Tove Sommer (51,85) - Ole Sommer (51,85)  51,85 -4   -23  0,39 10 -23  0,39 10
  10  Lis Reinholdt Knudsen (51,94) - Niels Erik Knudsen (51,94)  51,94 -4   -31  0,54 11 -31  0,54 11
  12  Ingrid Grønnegaard (52,00) - Allan Lassen (52,00)  52,00 -4   -47  0,86 12 -47  0,86 12
BridgeCentral, Monday, February 20, 2017