Hoveturneing Imp 2017, 20. februar 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,41
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Annette Boesen (44,25) - Brita Rosborg Wegener (46,61)  45,43 2   39 28 -0,76 1 39 -0,76 1
  3  Vita Højberg (43,39) - Hans Højberg (38,23)  40,81 13   23 19 -0,21 2 23 -0,21 2
  2  Bodil Høegh (37,21) - Mette Høegh (47,99)  42,60 9   21 11 -0,26 3 21 -0,26 3
  9  John Andersen (46,27) - Bjarne Svenningsen (44,23)  45,25 3   21 11 -0,38 3 21 -0,38 3
  5  Ebbe Hall-Pedersen (28,73) - Helle Hall-Pedersen (46,70)  37,72 20   20 -0,01 5 20 -0,01 5
  1  Birte Saksø (45,82) - Aiyo Skriver (44,42)  45,12 3   13 -0,21 6 13 -0,21 6
  10  Klavs Hansen (45,11) - Ib Jensen (45,14)  45,13 3   -6  0,18 7 -6  0,18 7
  13  Herdis Hassager (51,42) - Inge Rasmussen (51,42)  51,42 -11   -7 -0,09 8 -7 -0,09 8
  8  Bent Peter Jensen (47,90) - Elinor Sabroe Jensen (49,90)  48,90 -6   -8  0,05 9 -8  0,05 9
  12  Ingelise Sillesen (52,00) - Ellen Voldsgaard (52,00)  52,00 -13   -13  0,01 10 -13  0,01 10
  7  Robert Phillip Burne (47,69) - Anne Grethe Grosen (47,64)  47,67 -3   -18  0,31 11 -18  0,31 11
  6  Bente Mogensen (51,78) - Hardy Mogensen (51,78)  51,78 -12   -22  0,20 12 -22  0,20 12
  4  Vibeke Madsen (43,35) - Kirsten Black Laursen (44,54)  43,94 6   -28  0,69 13 -28  0,69 13
  14  John Rasmussen (52,00) - Nina Rasmussen (52,00)  52,00 -13   -35  0,46 14 -35  0,46 14
BridgeCentral, 24. februar 2017