Hovedturnering Par 2017, Monday, February 27, 2017, 3. sektion, Kursusrækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 49,58
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Dorrit Liin Hansen (45,96) - Jan Nielsen (45,96)  45,96 52,01% 54,63% 118 8 -0,19 3 432 -2,15 1
  4  Jens Rasmussen (49,12) - Niels Bo Christensen (51,06)  50,09 49,72% 51,85% 112 -0,15 4 364 -0,58 2
  3  Rita Hornsleth (47,29) - Henning Stokbro (48,17)  47,73 51,03% 49,07% 106  0,14 6 360 -0,14 3
  2  Else Bollerup (46,15) - Ole Nygaard (46,15)  46,15 51,91% 41,67% 90  0,73 10 352  0,32 4
  7  Lars Erik Siegfried (46,79) - Ellen Ankjær Rasmussen (49,13)  47,96 50,90% 57,87% 125 18 -0,49 1 346  0,17 5
  8  Bente Windum (51,01) - Niels Windum (51,01)  51,01 49,21% 56,94% 123 12 -0,55 2 339 -0,55 6
  6  Tinne Dresler (51,08) - Lis Sindberg (51,08)  51,08 49,17% 49,07% 106  0,01 6 335  0,31 7
  5  Tove Sommer (52,00) - Ole Sommer (52,00)  52,00 48,66% 42,59% 92  0,43 9 332  0,28 8
  10  Birthe Bøtkjær (51,84) - Gitte Godrum-Overgaard (51,84)  51,84 48,75% 51,85% 112 -0,22 4 318  0,63 9
  9  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 48,66% 44,44% 96  0,30 8 308  0,70 10
BridgeCentral, Monday, February 27, 2017