Imp Kval III, Monday, January 23, 2017, 2. sektion, Kursusrækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 50,46
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Dorrit Liin Hansen (49,06) - Jan Nielsen (49,06)  49,06 3   48 24 -0,91 1 75 -1,43 1
  3  Rita Hornsleth (48,48) - Henning Stokbro (48,98)  48,73 3   30 16 -0,53 2 54 -0,98 2
  1  Else Bollerup (47,11) - Ole Nygaard (47,11)  47,11 7   17 -0,21 5 50 -0,77 3
  4  Lars Erik Siegfried (47,30) - Svend Erik Walde (49,64)  48,47 4   13 -0,18 7 37 -0,61 4
  11  Tinne Dresler (51,02) - Lis Sindberg (51,02)  51,02 -1   26 11 -0,54 3 4 -0,09 5
  5  Kirsten Andersen (48,67) - Gitte Godrum-Overgaard (52,00)  50,34 0   -20  0,41 9 3 -0,01 6
  9  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 -3   20 -0,46 4 1 -0,13 7
  12  Bodil Brandt (52,00) - Niels Bo Christensen (52,00)  52,00 -3   16 -0,38 6 -12  0,14 8
  10  Bente Windum (50,99) - Niels Windum (50,99)  50,99 -1   -2  0,02 8 -22  0,43 9
  6  Ingrid Grønnegaard (51,85) - Allan Lassen (51,85)  51,85 -3   -41  0,77 11 -37  0,62 10
  8  Tove Sommer (51,97) - Ole Sommer (51,97)  51,97 -3   -38  0,70 10 -54  0,98 11
  7  Oda Nielsen (52,00) - Marianne Sønderskov (51,97)  51,99 -3   -69  1,33 12 -79  1,47 12
BridgeCentral, Monday, January 23, 2017