Imp Kval III, 23. januar 2017, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 47,09
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Robert Phillip Burne (47,90) - Anne Grethe Grosen (47,85)  47,87 -2   40 28 -0,86 1 88 -1,97 1
  2  Bent Skovfoged Olsen (39,98) - Edith Overby Klapp (37,43)  38,71 19   26 13 -0,15 3 65 -0,74 2
  4  Vita Højberg (43,82) - Hans Højberg (38,66)  41,24 13   12  0,02 5 39 -0,31 3
  6  Kaj Klitten Jensen (44,49) - Jørn Kirkegaard (47,02)  45,76 3   10 -0,14 6 30 -0,43 4
  8  Bodil Høegh (39,53) - Mette Høegh (48,81)  44,17 7   19 9 -0,26 4 22 -0,11 5
  9  John Andersen (47,86) - Bjarne Svenningsen (45,81)  46,83 1   37 19 -0,75 2 22 -0,45 5
  3  Bent Peter Jensen (47,62) - Anders Rosenlund (47,84)  47,73 -1   -15  0,28 10 16 -0,52 7
  7  Else Sønderskov-Rasmussen (48,47) - Erik Jensen (48,72)  48,59 -3   -21  0,36 11 1  0,38 8
  5  Annette Boesen (44,20) - Brita Rosborg Wegener (46,67)  45,43 4   -35  0,80 13 -10  0,31 9
  10  Klavs Hansen (44,86) - Ib Jensen (44,90)  44,88 5   -1  0,12 8 -21  0,63 10
  12  Herdis Hassager (52,00) - Inge Rasmussen (52,00)  52,00 -11   6 -0,35 7 -24  0,01 11
  13  John Rasmussen (52,00) - Nina Rasmussen (52,00)  52,00 -11   -29  0,37 12 -61  0,77 12
  11  Ingelise Sillesen (52,00) - Ellen Voldsgaard (52,00)  52,00 -11   -46  0,72 14 -76  1,08 13
  14  Bente Mogensen (52,00) - Hardy Mogensen (52,00)  52,00 -11   -3 -0,17 9 -88  1,35 14
BridgeCentral, 24. januar 2017