Hovedturnering Par 2017, 30. januar 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,65
(Middelscore: 162)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Annette Boesen (45,00) - Brita Rosborg Wegener (47,46)  46,23 50,23% 60,80% 197 28 -0,85 1 202 -0,85 1
  7  Henry Jensen (34,85) - Else Morsø Andersen (38,39)  36,62 55,40% 59,88% 194 19 -0,36 2 189 -0,36 2
  3  IngeLise Palner (42,31) - Arne Juhl Nielsen (41,03)  41,67 52,68% 54,94% 178 11 -0,18 3 180 -0,18 3
  8  Klavs Hansen (44,99) - Ib Jensen (45,02)  45,00 50,89% 54,94% 178 11 -0,33 3 176 -0,33 4
  6  Jan Eske (43,03) - Holger Kristensen (47,23)  45,13 50,82% 52,16% 169 -0,11 5 174 -0,11 5
  9  Robert Phillip Burne (47,04) - Anne Grethe Grosen (46,98)  47,01 49,81% 50,31% 163 -0,04 7 165 -0,04 6
  11  Bente Mogensen (51,83) - Hardy Mogensen (51,83)  51,83 47,21% 50,93% 165 -0,30 6 163 -0,30 7
  2  Vibeke Madsen (43,25) - Kirsten Black Laursen (44,43)  43,84 51,51% 49,38% 160  0,17 8 155  0,17 8
  13  Herdis Hassager (51,65) - Inge Rasmussen (51,65)  51,65 47,31% 46,60% 151  0,06 9 149  0,06 9
  14  John Rasmussen (52,00) - Nina Rasmussen (52,00)  52,00 47,12% 44,44% 144  0,22 11 146  0,22 10
  12  Ingelise Sillesen (52,00) - Ellen Voldsgaard (52,00)  52,00 47,12% 45,37% 147  0,14 10 145  0,14 11
  10  Jens Rasmussen (49,28) - Anders Rosenlund (48,12)  48,70 48,90% 42,59% 138  0,51 14 144  0,51 12
  4  John Andersen (47,10) - Bjarne Svenningsen (45,06)  46,08 50,31% 43,21% 140  0,57 13 142  0,57 13
  5  Birte Saksø (46,07) - Aiyo Skriver (44,66)  45,37 50,69% 44,44% 144  0,50 11 142  0,50 13
BridgeCentral, 1. februar 2017