Imp Kval III, 16. januar 2017, 1. sektion, Kursusrækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 50,47
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Else Bollerup (47,67) - Ole Nygaard (47,67)  47,67 6   33 28 -0,57 1 33 -0,57 1
  2  Dorrit Liin Hansen (49,59) - Jan Nielsen (49,59)  49,59 2   27 19 -0,52 2 27 -0,52 2
  1  Rita Hornsleth (48,92) - Henning Stokbro (49,43)  49,17 3   24 11 -0,44 3 24 -0,44 3
  7  Lars Erik Siegfried (47,73) - Svend Erik Walde (50,07)  48,90 3   24 11 -0,43 3 24 -0,43 3
  11  Kirsten Andersen (49,09) - Ellen Ankjær Rasmussen (48,77)  48,93 3   23 -0,41 5 23 -0,41 5
  14  Dorte Rasmussen (49,74) - Jens Rasmussen (49,58)  49,66 2   16 -0,30 6 16 -0,30 6
  6  Ingrid Grønnegaard (52,00) - Allan Lassen (52,00)  52,00 -3   4 -0,15 7 4 -0,15 7
  5  Oda Nielsen (52,00) - Marianne Sønderskov (51,83)  51,91 -3   -10  0,15 8 -10  0,15 8
  10  Tove Sommer (51,68) - Ole Sommer (51,68)  51,68 -2   -16  0,28 9 -16  0,28 9
  12  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 -3   -19  0,33 10 -19  0,33 10
  9  Bente Windum (50,58) - Niels Windum (50,58)  50,58 0   -20  0,41 11 -20  0,41 11
  3  Tinne Dresler (50,57) - Lis Sindberg (50,57)  50,57 0   -22  0,45 12 -22  0,45 12
  13  Bodil Brandt (52,00) - Niels Bo Christensen (51,82)  51,91 -3   -28  0,52 13 -28  0,52 13
  4  Birthe Bøtkjær (52,00) - Gitte Godrum-Overgaard (52,00)  52,00 -3   -36  0,68 14 -36  0,68 14
BridgeCentral, 16. januar 2017