Imp Kval III, 16. januar 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 30,66
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Jette Frederiksen (32,64) - Erik Frederiksen (29,13)  30,89 -1   43 24 -0,87 1 43 -0,87 1
  3  Anne Grethe Sørensen (33,62) - Lis Weng (35,10)  34,36 -8   33 16 -0,83 2 33 -0,83 2
  9  Erik Skak Jensen (35,74) - Kaj Just (36,06)  35,90 -12   30 11 -0,84 3 30 -0,84 3
  1  Andreas Andersen (10,55) - Ib Axelsen (15,48)  13,02 40   21  0,37 4 21  0,37 4
  4  Anne Bræmer (31,38) - Svend Egon Nielsen (30,81)  31,10 -1   5 -0,12 5 5 -0,12 5
  5  Inge Sørensen (35,07) - Kaj Jensen (36,64)  35,86 -12   4 -0,31 6 4 -0,31 6
  8  Britta Taulbjerg (30,49) - Kristian Valsted (14,44)  22,46 18   -8  0,53 7 -8  0,53 7
  6  IngeLise Palner (42,36) - Arne Juhl Nielsen (40,34)  41,35 -24   -11 -0,26 8 -11 -0,26 8
  12  Kirsten Nissen (33,17) - Inge Lise Nielsen (36,48)  34,83 -9   -12  0,05 9 -12  0,05 9
  2  Lene Bruun Thomsen (25,55) - Frede Dahl (23,36)  24,46 14   -15  0,58 10 -15  0,58 10
  11  Ryon Sørensen (33,49) - Finn Schacksen (25,04)  29,27 3   -24  0,54 11 -24  0,54 11
  10  Ellis Schultz (35,62) - Henrik Schultz (33,23)  34,42 -8   -60  1,03 12 -60  1,03 12

Da kortene desværre lå forkert i mapperne i spil 13 og 14 ved bord 5 og 6 har det givet anledning til korrektioner. Ønsker du en uddybende forklaring på de beregnede point, er du velkommen til at sende en mail til formanden, Erik Frederiksen. Vi beklager situationen. Der er, som vanlig, indsigelsesfrist for rettelser t.o.m. torsdag. M.v.h. Lars Bo.
BridgeCentral, 17. januar 2017