Imp Kval II, 14. november 2016, 2. sektion, Kursusrækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 50,97
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Rita Hornsleth (49,90) - Henning Stokbro (49,90)  49,90 2   17 -0,30 4 48 -0,90 1
  5  Else Bollerup (48,76) - Ole Nygaard (48,76)  48,76 4   29 22 -0,49 1 30 -0,42 2
  2  Bente Windum (51,04) - Niels Windum (51,04)  51,04 0   9 -0,18 5 23 -0,48 3
  3  Dorrit Liin Hansen (49,77) - Jan Nielsen (49,77)  49,77 2   20 10 -0,35 3 23 -0,37 3
  6  Tinne Dresler (50,87) - Lis Sindberg (50,87)  50,87 0   22 15 -0,44 2 22 -0,44 5
  4  Tove Sommer (51,30) - Ole Sommer (51,30)  51,30 -1   4 -0,09 6 7 -0,17 6
  7  Kirsten Andersen (50,96) - Ellen Ankjær Rasmussen (50,65)  50,81 0   -7  0,15 9 -9  0,19 7
  8  Birthe Bøtkjær (51,93) - Gitte Godrum-Overgaard (51,93)  51,93 -2   -5  0,06 7 -15  0,23 8
  9  Oda Nielsen (52,00) - Lars Erik Siegfried (50,67)  51,33 -1   -5  0,09 7 -19  0,34 9
  10  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 -2   -18  0,32 10 -34  0,32 10
  12  Bodil Brandt (52,00) - Niels Bo Christensen (51,93)  51,97 -2   -27  0,50 11 -44  0,81 11
  11  Ingrid Grønnegaard (52,00) - Allan Lassen (52,00)  52,00 -2   -39  0,74 12 -55  0,74 12
BridgeCentral, 20. december 2016