Imp Kval II, 14. november 2016, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,15
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Birte Saksø (46,22) - Aiyo Skriver (44,82)  45,52 -1   19 16 -0,41 2 49 -1,04 1
  2  Vibeke Madsen (42,43) - Kirsten Black Laursen (43,59)  43,01 5   18 9 -0,27 4 47 -0,76 2
  5  Ole Søren Poulsen (20,01) - Anker Mørk Thomsen (39,57)  29,79 35   22 28  0,26 1 38  0,23 3
  4  Jens Rasmussen (48,80) - Dorte Rasmussen (48,79)  48,79 -8   7 -0,31 6 25 -0,85 4
  3  Ebbe Hall-Pedersen (29,53) - Helle Hall-Pedersen (38,33)  33,93 25   -9  0,71 10 19  0,68 5
  10  Bent Peter Jensen (49,25) - Anders Rosenlund (48,07)  48,66 -8   19 16 -0,56 2 9 -0,47 6
  8  Dora Schou Petersen (37,47) - Hans Højberg (40,43)  38,95 14   9  0,10 5 3  0,38 7
  6  Ingelise Sillesen (51,53) - Ellen Voldsgaard (51,53)  51,53 -14   -9 -0,11 10 0 -0,58 8
  7  Robert Phillip Burne (49,31) - Anne Grethe Grosen (49,25)  49,28 -9   -21  0,24 13 -14 -0,08 9
  11  John Andersen (45,56) - Annelise Klemmensen (52,00)  48,78 -8   -8 0,00 9 -24  0,39 10
  9  Klavs Hansen (45,23) - Ib Jensen (45,27)  45,25 0   -18  0,37 12 -28  0,61 11
  13  Herdis Hassager (51,05) - Inge Rasmussen (52,00)  51,53 -14   -6 -0,17 8 -30  0,07 12
  12  John Rasmussen (52,00) - Nina Rasmussen (52,00)  52,00 -15   0 -0,32 7 -41 -0,13 13
  14  Annette Boesen (43,90) - Brita Rosborg Wegener (46,36)  45,13 0   -23  0,48 14 -71  1,55 14
BridgeCentral, 20. december 2016