Imp Kval II, 7. november 2016, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,84
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Birte Saksø (46,86) - Aiyo Skriver (45,45)  46,16 -1   30 28 -0,63 1 30 -0,63 1
  12  Vibeke Madsen (42,92) - Kirsten Black Laursen (44,08)  43,50 5   29 19 -0,49 2 29 -0,49 2
  9  Ebbe Hall-Pedersen (29,56) - Helle Hall-Pedersen (38,35)  33,95 27   28 13 -0,03 3 28 -0,03 3
  3  Dorte Rasmussen (49,32) - Jens Rasmussen (49,33)  49,33 -8   18 9 -0,53 4 18 -0,53 4
  1  Poul Mathiasen (39,07) - Anker Mørk Thomsen (39,60)  39,34 15   16 -0,03 5 16 -0,03 5
  4  Ingelise Sillesen (52,00) - Ellen Voldsgaard (52,00)  52,00 -14   9 -0,47 6 9 -0,47 6
  7  Robert Phillip Burne (49,63) - Anne Grethe Grosen (49,57)  49,60 -8   7 -0,32 7 7 -0,32 7
  8  Vita Højberg (44,81) - Hans Højberg (40,15)  42,48 8   -6  0,28 8 -6  0,28 8
  11  Klavs Hansen (44,99) - Ib Jensen (45,02)  45,00 2   -10  0,25 9 -10  0,25 9
  13  Bent Peter Jensen (49,17) - Hanne Kirkegaard (47,89)  48,53 -6   -10  0,08 9 -10  0,08 9
  5  John Andersen (45,16) - Bjarne Svenningsen (43,79)  44,48 3   -16  0,39 11 -16  0,39 11
  6  John Rasmussen (52,00) - Nina Rasmussen (52,00)  52,00 -14   -23  0,19 12 -23  0,19 12
  14  Herdis Hassager (50,81) - Inge Rasmussen (51,92)  51,37 -12   -24  0,24 13 -24  0,24 13
  10  Annette Boesen (42,82) - Brita Rosborg Wegener (45,28)  44,05 4   -48  1,07 14 -48  1,07 14
BridgeCentral, 20. december 2016