Par Kval I, 12. september 2016, 2. sektion, Kursusrækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 51,75
(Middelscore: 126)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Tinne Dresler (51,37) - Lis Sindberg (51,37)  51,37 50,20% 56,35% 142 9 -0,39 4 294 -1,01 1
  4  Mona Christensen (52,00) - Lars Erik Siegfried (52,00)  52,00 49,87% 59,92% 151 28 -0,63 1 289 -0,63 2
  1  Dorrit Liin Hansen (51,34) - Jan Nielsen (51,34)  51,34 50,22% 51,98% 131 -0,11 7 285 -0,77 3
  6  Bente Windum (52,00) - Niels Windum (52,00)  52,00 49,87% 55,16% 139 -0,33 5 265 -0,33 4
  7  Else Bollerup (52,00) - Ole Nygaard (52,00)  52,00 49,87% 58,33% 147 19 -0,53 2 260 -0,53 5
  3  Tove Sommer (51,43) - Ole Sommer (51,43)  51,43 50,17% 42,86% 108  0,46 12 258 -0,11 6
  9  Rita Hornsleth (52,00) - Henning Stokbro (52,00)  52,00 49,87% 51,59% 130 -0,11 8 252 -0,02 7
  8  Anette Klitgaard (52,00) - Inger Marie Bundgaard (52,00)  52,00 49,87% 47,22% 119  0,17 10 241  0,25 8
  10  Lis Reinholdt Knudsen (52,00) - Niels Erik Knudsen (52,00)  52,00 49,87% 48,02% 121  0,12 9 241  0,26 8
  12  Ellen Ankjær Rasmussen (52,00) - Marianne Sønderskov (52,00)  52,00 49,87% 56,75% 143 13 -0,43 3 238  0,31 10
  13  Birthe Bøtkjær (52,00) - Gitte Godrum-Overgaard (52,00)  52,00 49,87% 54,37% 137 -0,28 6 228  0,54 11
  14  Hanne Lindegaard Jensen (52,00) - Niels Marius Jensen (52,00)  52,00 49,87% 39,68% 100  0,64 13 226  0,64 12
  11  Ingrid Grønnegaard (52,00) - Allan Lassen (52,00)  52,00 49,87% 43,25% 109  0,42 11 219  0,79 13
  5  Anders Rosenlund (48,93) - Niels Bo Christensen (51,89)  50,41 50,72% 34,52% 87  1,02 14 218  0,91 14
BridgeCentral, 18. december 2016