Mandag eftermiddag - 3 parturnering fortsat, 13. februar 2017, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 41,44
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Birthe Rye (36,54) - Arne Christensen (35,54)  36,04 53,09% 67,36% 25 16 -0,80 1 70 -1,19 1
  1  Tove Larsen (39,87) - Kaj Larsen (38,06)  38,97 51,42% 56,25% 9 -0,27 4 25 -0,16 2
  2  Poul Erik Madsen (41,76) - Henrik Jensen (43,73)  42,75 49,26% 59,03% 13 -0,55 3 12 -0,46 3
  3  Olaug Krøyer (39,98) - Ib Krøyer (35,92)  37,95 52,00% 65,28% 22 11 -0,75 2 11  0,52 4
  4  Anna Jensen (51,21) - Niels Christian Salomonsen (34,99)  43,10 49,05% 35,42% -21  0,77 7 -10 -0,59 5
  5  Inger Linnebjerg (40,44) - Hanne Westergaard (45,89)  43,16 49,02% 34,72% -22  0,80 8 -18  0,58 6
  7  Per Wimmelmann (50,17) - Inga Rasch (39,56)  44,87 48,04% 44,44% -8  0,20 5 -32  0,71 7
  6  Lise Rohde (44,35) - Birte Tetzlaff (45,08)  44,72 48,13% 37,50% -18  0,60 6 -58  0,60 8

par nr 1 er dobbeltsubbelt reguleres med -9 som tildeles par nr 4 med 7 og par nr 6 med 2
BridgeCentral, 14. februar 2017