Mandag eftermiddag - 3 parturnering 2013-14, 24. februar 2014, 6. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,07
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Per Wimmelmann (44,23) - Inga Rasch (33,77)  39,00 53,86% 61,67% 14     -0,27  4 124     -1,14
  3  Peer Thomsen (40,12) - Inger M. Jeppesen (29,48)  34,80 56,15% 60,83% 13     -0,16  5 91     -0,69
  8  Niels Christian Salomonsen (38,90) - Anna Jensen (44,73)  41,81 52,32% 39,17% -13     0,45  8 88     0,09
  4  Lise Rohde (47,70) - Henning Thygesen (52,00)  49,85 47,94% 64,17% 17     10 -0,56  3 26     -1,62
  1  Doris Larsen (45,31) - Elisabeth Tyrrestrup (39,05)  42,18 52,12% 50,83% 1     0,04  6 5     -0,61
  7  Bjarne Kristensen (50,40) - Ove Palmkvist (47,11)  48,75 48,54% 35,83% -17     0,44  10 -4     0,72
  2  Tove Larsen (41,68) - Kaj Larsen (40,41)  41,05 52,74% 70,00% 24     22 -0,59  1 -20     0,38
  10  Thyra Rasmussen (51,30) - Sys Erikstrup (51,00)  51,15 47,23% 49,17% -1     -0,07  7 -24     0,13
  6  Flemming Christensen (49,68) - Anne Kirk (49,61)  49,64 48,05% 38,33% -14     0,33  9 -31     -1,07
  9  Bente Nyholm Jensen (51,99) - Anne Marie Sørensen (49,71)  50,85 47,39% 30,00% -24     0,60  12 -64     0,85 10 
  11  Margit Rasmussen (52,00) - Kirsten Pedersen (52,00)  52,00 46,77% 32,50% -21     0,49  11 -91     0,95 11 
  12  Karen Pedersen (51,78) - Asger Pedersen (51,78)  51,78 46,89% 67,50% 21     15 -0,71  2 -100     1,99 12 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 25. februar 2014