Onsdag aften - før jul turnering, 7. december 2016, 1. sektion, B
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 42,69
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Jørn Larsen (30,64) - Irene Klemmensen (43,01)  36,83     53,35%         1 ØV  
  2  Inger M. Jeppesen (37,19) - Hanne Westergaard (44,99)  41,09     50,91%         3 ØV  
  3  Bente Nyholm Jensen (43,28) - Mogens Elling (33,11)  38,20     52,57%         2 ØV  
  4  Anne Kirk (47,20) - Flemming Christensen (47,59)  47,39     47,31%         4 NS  
  5  Ellen Christensen (49,01) - Stig Leerbeck (48,66)  48,84     46,49%         4 ØV  
  6  Eva Myrtue (52,00) - Peer Thomsen (46,81)  49,41     46,16%         2 NS  
  7  Allis Bundgaard (38,40) - Carsten Bundgaard (37,56)  37,98     52,69%         3 NS  
  8  Birte Tetzlaff (44,55) - Kaj Larsen (39,00)  41,77     50,52%         1 NS  
BridgeCentral, 7. december 2016