Onsdag aften - før jul turnering, 7. december 2016, 1. sektion, A
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 26,47 - NS
Handicapgennemsnit: 35,23 - ØV
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Claus Johansen (24,82) - Erik Christensen (13,39)  19,10     54,30%         1 NS  
  2  Olav Væversted Nielsen (23,01) - Kjeld Pedersen (23,36)  23,18     51,92%         2 NS  
  3  Lisbeth Andersen (35,95) - Mathias Bruun (30,71)  33,33     46,00%         3 NS  
  4  Lis Hansen (39,22) - Erik Væversted Nielsen (19,84)  29,53     48,22%         4 NS  
  5  Ginette Blansjaar (16,54) - Nina Skov (33,88)  25,21     50,74%         5 NS  
  6  Ellen Bundgaard (23,20) - Søren Windfeld Skou (22,27)  22,73     52,18%         6 NS  
  7  Karis Jensen (32,11) - Kurt Nielsen (32,33)  32,22     46,65%         7 NS  
  8  Per Reinholdt Sørensen (35,54) - Bent Nielsen (35,50)  35,52     49,83%         1 ØV  
  9  Arne Christensen (36,16) - Karin Olesen (40,82)  38,49     48,10%         2 ØV  
  10  Harry Starcke (35,47) - Niels Christian Salomonsen (36,67)  36,07     49,51%         3 ØV  
  11  Søren Kloch (31,52) - Ib Molbech (36,56)  34,04     50,69%         4 ØV  
  12  Bent Nyrup Nielsen (24,31) - Henry Bender (34,11)  29,21     53,51%         5 ØV  
  13  Per Schultz (47,23) - Henrik Mortensen (28,39)  37,81     48,49%         6 ØV  
  14  Birthe Rye (36,94) - Bent Larsen V (33,96)  35,45     49,87%         7 ØV  
BridgeCentral, 7. december 2016