Onsdag aften - 2. parturnering 2016-17, 12. oktober 2016, 1. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 29,86
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Claus Johansen (25,22) - Erik Christensen (15,02)  20,12     55,32%         1 ØV  
  2  Ellen Bundgaard (21,68) - Søren Windfeld Skou (20,08)  20,88     54,90%         2 ØV  
  3  Ginette Blansjaar (16,07) - Nina Skov (32,63)  24,35     53,01%         3 NS  
  4  Olav Væversted Nielsen (23,88) - Kjeld Pedersen (24,07)  23,97     53,21%         4 ØV  
  5  Jørgen Henius Mellergaard (27,06) - Knud Aaen (27,13)  27,09     51,51%         5 ØV  
  6  Lis Hansen (38,27) - Erik Væversted Nielsen (17,59)  27,93     51,06%         6 ØV  
  7  Harry Starcke (38,73) - Tage Væversted Nielsen (36,40)  37,56     45,80%         6 NS  
  8  Birthe Rye (36,49) - Ole Rasmussen (34,80)  35,64     46,85%         5 NS  
  9  Søren Kloch (31,36) - Ib Molbech (36,65)  34,01     47,74%         4 NS  
  10  Lisbeth Andersen (37,49) - Mathias Bruun (31,29)  34,39     47,53%         3 ØV  
  11  Arne Christensen (37,34) - Karin Olesen (41,94)  39,64     44,67%         2 NS  
  12  Per Reinholdt Sørensen (34,03) - Sven Sjørslev (31,51)  32,77     48,41%         1 NS  
BridgeCentral, 12. oktober 2016