Onsdag aften - Parturnering 3 sæson 2013-14, 15. januar 2014, 2. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 37,26
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Jørgen Henius Mellergaard (23,41) - Hanne Westergaard (36,09)  29,75     54,10%         3 ØV  
  2  Karis Jensen (29,61) - Kurt Nielsen (35,20)  32,41     52,65%         2 NS  
  3  Olaug Krøyer (32,87) - Ib Krøyer (32,35)  32,61     52,54%         1 ØV  
  4  Irene Klemmensen (39,71) - Jørn Larsen (27,04)  33,38     52,12%         2 ØV  
  5  Allis Bundgaard (39,03) - Carsten Bundgaard (38,19)  38,61     49,26%         3 NS  
  6  Anette Odgaard (43,10) - Inger Odgaard (36,62)  39,86     48,58%         4 ØV  
  7  Birthe Rye (33,98) - Bent Larsen V (35,20)  34,59     51,46%         5 ØV  
  8  Inger M. Jeppesen (28,81) - Kaj Larsen (40,44)  34,63     51,44%         6 ØV  
  9  Anni Skov (43,82) - Henning Skov (35,00)  39,41     48,83%         6 NS  
  10  Ellen Christensen (50,91) - Stig Leerbeck (50,36)  50,63     42,71%         5 NS  
  11  Inga Rasch (31,95) - Henning Pedersen (44,03)  37,99     49,60%         4 NS  
  12  Arne Hansen (37,75) - Peter Nielsen (48,79)  43,27     46,72%         1 NS  
BridgeCentral, 15. januar 2014