Onsdag aften - Parturnering 5, 31. januar 2018, 1. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 27,62
(Middelscore: 56)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Lis Hansen (36,47) - Erik Væversted Nielsen (20,39)  28,43 49,55% 57,14% 64 24 -0,28 1 64 -0,28 1
  8  Ginette Blansjaar (18,19) - Nina Skov (39,45)  28,82 49,34% 55,36% 62 16 -0,22 2 62 -0,22 2
  10  Inger M. Jeppesen (37,17) - Bent Nyrup Nielsen (26,71)  31,94 47,60% 52,68% 59 11 -0,19 3 59 -0,19 3
  5  Lisbeth Andersen (32,44) - Ole Madsen (26,99)  29,71 48,84% 51,79% 58 -0,11 4 58 -0,11 4
  9  Søren Kloch (30,25) - Gunnar Pedersen (21,70)  25,98 50,91% 50,89% 57  0,00 5 57  0,00 5
  2  Ellen Bundgaard (24,53) - Bodil Villadsen (28,13)  26,33 50,72% 49,11% 55  0,06 6 55  0,06 6
  6  Olav Væversted Nielsen (22,10) - Kjeld Pedersen (25,39)  23,74 52,16% 48,21% 54  0,15 7 54  0,15 7
  1  Claus Johansen (20,72) - Erik Christensen (9,44)  15,08 56,97% 47,32% 53  0,36 8 53  0,36 8
  3  Birthe Rye (33,42) - Bent Larsen V (33,60)  33,51 46,73% 44,64% 50  0,08 9 50  0,08 9
  4  Per Schultz (42,29) - Henrik Mortensen (23,10)  32,70 47,18% 42,86% 48  0,16 10 48  0,16 10
BridgeCentral, 31. januar 2018