Onsdag aften - Par turnering 3, 29. november 2017, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,71
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Harry Starcke (34,13) - Gunnar Pedersen (20,19)  27,16 55,86% 62,96% 136 20 -0,50 1 136 -0,50 1
  2  Søren Kloch (30,69) - Ib Molbech (35,24)  32,97 52,64% 61,57% 133 14 -0,63 2 133 -0,63 2
  5  Tove Larsen (39,72) - Kaj Larsen (38,70)  39,21 49,17% 54,63% 118 10 -0,39 3 118 -0,39 3
  7  Bente Nyholm Jensen (46,06) - Mogens Elling (33,42)  39,74 48,87% 53,24% 115 -0,31 4 115 -0,31 4
  6  Jørn Larsen (37,55) - Irene Klemmensen (43,40)  40,48 48,46% 51,39% 111 -0,21 5 111 -0,21 5
  4  Svend Jungersen (35,88) - Bent Larsen V (34,67)  35,28 51,35% 50,93% 110  0,03 6 110  0,03 6
  9  Inger M. Jeppesen (38,72) - Hanne Westergaard (45,14)  41,93 47,65% 47,22% 102  0,03 7 102  0,03 7
  3  Arne Christensen (34,27) - Karin Olesen (40,47)  37,37 50,19% 45,83% 99  0,31 8 99  0,31 8
  8  Olaug Krøyer (41,49) - Ib Krøyer (37,15)  39,32 49,10% 41,20% 89  0,56 9 89  0,56 9
  10  Eva Myrtue (46,31) - Peer Thomsen (40,95)  43,63 46,71% 31,02% 67  1,11 10 67  1,11 10
BridgeCentral, 29. november 2017