Onsdag aften - 4. parturnering 2015-17, 1. marts 2017, 4. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,56
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Ginette Blansjaar (16,56) - Kjeld Zimmer (36,54)  26,55 55,56% 66,52% 37 20 -0,81 1 61 -0,70 1
  2  Birthe Rye (36,10) - Bent Larsen V (33,77)  34,94 50,90% 49,55% -1  0,10 5 39 -1,09 2
  6  Per Schultz (46,74) - Henrik Mortensen (27,13)  36,93 49,79% 59,38% 21 14 -0,70 2 27 -0,93 3
  5  Jørn Larsen (35,01) - Irene Klemmensen (42,41)  38,71 48,80% 50,45% 1 -0,12 4 17 -0,81 4
  1  Arne Christensen (35,99) - Karin Olesen (41,15)  38,57 48,88% 52,68% 6 10 -0,28 3 12 -0,63 5
  10  Lisbeth Andersen (36,29) - Mathias Bruun (30,76)  33,52 51,69% 48,66% -3  0,22 6 5  1,07 6
  3  Bente Nyholm Jensen (43,04) - Mogens Elling (32,48)  37,76 49,33% 47,77% -5  0,12 7 -17 -0,92 7
  7  Tove Larsen (39,55) - Kaj Larsen (37,74)  38,64 48,84% 46,88% -7  0,14 8 -23  0,44 8
  9  Olaug Krøyer (39,50) - Ib Krøyer (35,43)  37,46 49,50% 46,43% -8  0,23 9 -42  1,26 9
  8  Inger M. Jeppesen (38,64) - Hanne Westergaard (46,35)  42,49 46,70% 31,70% -41  1,10 10 -79  2,32 10
BridgeCentral, 1. marts 2017