Onsdag aften - 4. parturnering 2015-17, 15. februar 2017, 3. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,67
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Svend Jungersen (34,19) - Bent Larsen V (34,56)  34,38 51,28% 62,05% 27 20 -0,79 1 40 -1,19 1
  4  Ole Madsen (26,58) - Nina Skov (35,29)  30,93 53,19% 57,14% 16 14 -0,29 2 24  0,10 2
  5  Jørn Larsen (33,35) - Irene Klemmensen (42,76)  38,06 49,23% 54,02% 9 -0,35 4 16 -0,69 3
  10  Lisbeth Andersen (36,55) - Mathias Bruun (30,09)  33,32 51,86% 48,21% -4  0,27 6 8  0,85 4
  1  Arne Christensen (34,83) - Karin Olesen (40,35)  37,59 49,49% 54,91% 11 10 -0,40 3 6 -0,35 5
  6  Per Schultz (45,89) - Henrik Mortensen (26,29)  36,09 50,32% 37,95% -27  0,91 10 6 -0,22 5
  3  Bente Nyholm Jensen (42,83) - Mogens Elling (33,05)  37,94 49,30% 45,09% -11  0,31 8 -12 -1,03 7
  7  Tove Larsen (39,60) - Kaj Larsen (37,79)  38,69 48,88% 49,55% -1 -0,05 5 -16  0,29 8
  9  Olaug Krøyer (39,23) - Ib Krøyer (35,17)  37,20 49,71% 47,77% -5  0,14 7 -34  1,03 9
  8  Inger M. Jeppesen (38,38) - Hanne Westergaard (46,69)  42,54 46,74% 43,30% -15  0,25 9 -38  1,22 10
BridgeCentral, 15. februar 2017