Onsdag aften - 4. parturnering 2015-17, 8. februar 2017, 2. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,22
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Per Schultz (46,64) - Henrik Mortensen (27,03)  36,84 49,66% 59,82% 22 17 -0,75 1 33 -1,13 1
  2  Birthe Rye (36,68) - Bent Larsen V (34,71)  35,69 50,29% 52,23% 5 -0,14 6 13 -0,40 2
  10  Lisbeth Andersen (35,75) - Mathias Bruun (29,47)  32,61 52,01% 38,84% -25  0,97 10 12  0,58 3
  4  Ginette Blansjaar (16,15) - Nina Skov (35,15)  25,65 55,87% 54,02% 9  0,14 4 8  0,39 4
  5  Jørn Larsen (33,17) - Irene Klemmensen (43,44)  38,30 48,84% 58,04% 18 10 -0,68 3 7 -0,34 5
  3  Esther Jungersen (39,23) - Svend Jungersen (35,39)  37,31 49,39% 59,82% 22 17 -0,77 1 -1 -1,34 6
  1  Arne Christensen (35,93) - Karin Olesen (40,74)  38,33 48,83% 54,02% 9 -0,38 4 -5  0,05 7
  7  Tove Larsen (39,44) - Kaj Larsen (37,63)  38,53 48,71% 42,86% -16  0,43 7 -15  0,34 8
  8  Inger M. Jeppesen (37,85) - Hanne Westergaard (45,36)  41,60 47,01% 39,73% -23  0,53 9 -23  0,96 9
  9  Olaug Krøyer (39,33) - Ib Krøyer (35,27)  37,30 49,40% 40,63% -21  0,64 8 -29  0,89 10

Par nr. 3 er dobbeltsubstitut reguleres - 23, som tildeles par. nr 10
BridgeCentral, 9. februar 2017