Onsdag aften - 4. parturnering 2015-17, 1. februar 2017, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,13
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Lisbeth Andersen (36,62) - Ole Madsen (28,42)  32,52 52,01% 62,50% 14 14 -0,39 2 14 -0,39 1
  6  Per Schultz (47,03) - Henrik Mortensen (27,42)  37,22 49,39% 59,82% 11 10 -0,39 3 11 -0,39 2
  2  Birthe Rye (36,56) - Bent Larsen V (34,96)  35,76 50,21% 57,14% 8 -0,26 4 8 -0,26 3
  7  Tove Larsen (39,75) - Kaj Larsen (37,94)  38,85 48,49% 50,89% 1 -0,09 5 1 -0,09 4
  3  Esther Jungersen (40,25) - Svend Jungersen (36,41)  38,33 48,78% 64,29% 16 20 -0,58 1 0 -0,58 5
  8  Inger M. Jeppesen (37,42) - Hanne Westergaard (44,60)  41,01 47,29% 35,71% -16  0,43 10 0  0,43 5
  4  Ginette Blansjaar (15,74) - Nina Skov (34,89)  25,32 56,01% 49,11% -1  0,26 6 -1  0,26 7
  9  Olaug Krøyer (39,03) - Ib Krøyer (34,96)  37,00 49,52% 42,86% -8  0,25 7 -8  0,25 8
  5  Jørn Larsen (32,12) - Irene Klemmensen (43,10)  37,61 49,18% 40,18% -11  0,33 8 -11  0,33 9
  1  Arne Christensen (35,12) - Karin Olesen (40,30)  37,71 49,12% 37,50% -14  0,43 9 -14  0,43 10

Par nr. 3 er dobbeltysusbstitu, reguleres -16, som tildeles par nr. 8.
BridgeCentral, 2. februar 2017