Onsdag aften - JUBILÆUM, 29. oktober 2016, 1. sektion, A
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 31,10 - NS
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Erik Væversted Nielsen (18,37) - Nina Skov (32,48)  25,43 53,31% 57,14% 18 -0,22 1
  1  Olav Væversted Nielsen (22,22) - Mathias Bruun (30,93)  26,58 52,64% 54,76% 12 -0,12 2
  5  Andreas Larsen (45,66) - Ellen Bundgaard (22,36)  34,01 48,30% 53,97% 10 -0,33 3
  6  Kurt Nielsen (32,71) - Henrik Mortensen (27,49)  30,10 50,58% 51,98% 5 -0,08 4
  7  Birthe Rye (36,60) - Bent Larsen V (33,45)  35,02 47,71% 48,41% -4 -0,04 5
  3  Peter Lindgaard Christensen (36,55) - Carsten Bundgaard (37,67)  37,11 46,49% 44,44% -14  0,12 6
  4  Claus Johansen (24,07) - Karis Jensen (34,85)  29,46 50,96% 39,29% -27  0,68 7
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 32,71 - ØV
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Erik Christensen (15,04) - Inger M. Jeppesen (35,32)  25,18 54,39% 55,16% 13 -0,04 1
  12  Knud Aaen (27,48) - Lis Hansen (38,03)  32,75 49,97% 53,17% 8 -0,19 2
  9  Kjeld Pedersen (23,29) - Mogens Elling (35,49)  29,39 51,93% 51,59% 4  0,02 3
  14  Harry Starcke (37,56) - Arne Christensen (36,86)  37,21 47,37% 49,21% -2 -0,11 4
  13  Inger Sletting (51,81) - Tage Væversted Nielsen (34,92)  43,36 43,78% 48,81% -3 -0,29 5
  8  Ginette Blansjaar (16,66) - Ib Molbech (37,15)  26,91 53,38% 48,41% -4  0,29 6
  10  Søren Windfeld Skou (21,43) - Per Schultz (46,84)  34,13 49,17% 43,65% -16  0,32 7

Resultaterne i spil 19 er korrigeret til 50% idet der har været en ombytning af S og V's kort.
BridgeCentral, 1. november 2016