Onsdag aften - 2. parturnering 2016-17, 2. november 2016, 3. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 29,61
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Olav Væversted Nielsen (22,22) - Kjeld Pedersen (23,29)  22,76 53,74% 52,14% 6  0,13 5 40 -0,45 1
  1  Claus Johansen (24,07) - Erik Christensen (14,97)  19,52 55,50% 52,50% 7 9  0,24 4 36  0,08 2
  7  Harry Starcke (37,67) - Tage Væversted Nielsen (34,81)  36,24 46,38% 47,86% -6 -0,12 9 23 -1,42 3
  2  Ellen Bundgaard (22,23) - Søren Windfeld Skou (21,30)  21,77 54,28% 58,21% 23 28 -0,31 1 17  0,42 4
  5  Gunnar Pedersen (24,69) - Knud Aaen (27,55)  26,12 51,90% 54,29% 12 13 -0,19 3 17 -0,23 4
  3  Ginette Blansjaar (16,66) - Nina Skov (32,55)  24,61 52,73% 50,36% 1  0,19 7 9  0,33 6
  6  Lis Hansen (38,10) - Erik Væversted Nielsen (18,44)  28,27 50,73% 51,43% 4 -0,06 6 7 -0,05 7
  10  Lisbeth Andersen (36,53) - Mathias Bruun (30,93)  33,73 47,75% 49,29% -2 -0,12 8 -13 -0,10 8
  9  Søren Kloch (32,06) - Ib Molbech (37,15)  34,61 47,27% 55,00% 14 19 -0,61 2 -20  0,08 9
  11  Arne Christensen (36,97) - Karin Olesen (41,69)  39,33 44,70% 47,50% -7 -0,22 10 -20 -0,47 9
  8  Birthe Rye (36,48) - Bent Larsen V (33,33)  34,91 47,11% 39,64% -29  0,59 12 -42  0,63 11
  12  Per Reinholdt Sørensen (34,71) - Sven Sjørslev (32,19)  33,45 47,91% 41,79% -23  0,49 11 -54  1,16 12
BridgeCentral, 6. november 2016