Onsdag aften - 1. Parturnering 2016-17, 7. september 2016, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,78
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Arne Christensen (38,23) - Karin Olesen (42,38)  40,30 49,13% 59,52% 16 16 -0,68 1 16 -0,68 1
  1  Jørn Larsen (29,56) - Irene Klemmensen (40,55)  35,05 52,13% 56,55% 11 11 -0,29 2 11 -0,29 2
  6  Inger M. Jeppesen (35,40) - Hanne Westergaard (43,90)  39,65 49,50% 50,60% 1 -0,07 3 1 -0,07 3
  2  Harry Starcke (38,37) - Tage Væversted Nielsen (37,84)  38,10 50,38% 48,81% -2  0,10 4 -2  0,10 4
  3  Olaug Krøyer (40,20) - Ib Krøyer (36,57)  38,38 50,22% 47,62% -4  0,17 5 -4  0,17 5
  4  Bent Larsen R (42,61) - Henry Bender (35,07)  38,84 49,96% 47,62% -4  0,15 5 -4  0,15 5
  5  Anni Skov (45,08) - Henning Skov (34,20)  39,64 49,51% 45,83% -7  0,24 7 -7  0,24 7
  8  Bent Pedersen (41,07) - Kaj Larsen (39,40)  40,23 49,17% 43,45% -11  0,37 8 -11  0,37 8
BridgeCentral, 7. september 2016