Onsdag aften - 1. Parturnering 2016-17, 21. september 2016, 3. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 29,81
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Nils-Aage Gregersen (18,27) - Søren Windfeld Skou (20,96)  19,62 55,56% 52,86% 8  0,21 5 59 -0,52 1
  1  Claus Johansen (23,77) - Erik Christensen (14,91)  19,34 55,71% 54,64% 13 13  0,08 3 27  0,37 2
  5  Jørgen Henius Mellergaard (24,35) - Knud Aaen (29,05)  26,70 51,69% 55,71% 16 19 -0,32 2 25 -0,24 3
  4  Olav Væversted Nielsen (25,70) - Kjeld Pedersen (25,62)  25,66 52,26% 61,07% 31 28 -0,70 1 21  0,05 4
  12  Per Reinholdt Sørensen (35,20) - Bent Nielsen (35,84)  35,52 46,89% 50,71% 2 -0,30 7 3 -0,64 5
  9  Søren Kloch (32,17) - Hans Stochholm (43,60)  37,89 45,59% 52,86% 8 -0,58 5 1 -0,90 6
  10  Lisbeth Andersen (39,23) - Mathias Bruun (31,44)  35,33 46,99% 45,71% -12  0,10 10 -4 -0,61 7
  3  Ginette Blansjaar (16,13) - Nina Skov (31,42)  23,77 53,29% 54,29% 12 9 -0,08 4 -8  1,14 8
  6  Lis Hansen (39,20) - Erik Væversted Nielsen (19,91)  29,56 50,14% 49,29% -2  0,07 8 -11  0,44 9
  8  Birthe Rye (35,72) - Bent Larsen V (32,89)  34,30 47,55% 38,21% -33  0,74 11 -25 -0,07 10
  7  Karis Jensen (31,32) - Kurt Nielsen (33,11)  32,22 48,69% 36,43% -38  0,97 12 -43  1,02 11
  11  Per Schultz (47,65) - Henrik Mortensen (27,89)  37,77 45,66% 48,21% -5 -0,20 9 -45 -0,01 12
BridgeCentral, 21. september 2016