Onsdag aften - 1. Parturnering 2016-17, 7. september 2016, 1. sektion, A
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 30,19
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Ellen Bundgaard (23,62) - Søren Windfeld Skou (21,05)  22,33 54,29% 55,71% 16 28 -0,11 1 16 -0,11 1
  9  Søren Kloch (32,61) - Ib Molbech (38,99)  35,80 46,94% 55,00% 14 19 -0,64 2 14 -0,64 2
  5  Jørgen Henius Mellergaard (23,54) - Knud Aaen (29,25)  26,40 52,07% 54,64% 13 13 -0,20 3 13 -0,20 3
  4  Olav Væversted Nielsen (25,33) - Kjeld Pedersen (25,25)  25,29 52,67% 53,57% 10 9 -0,07 4 10 -0,07 4
  7  Karis Jensen (29,99) - Kurt Nielsen (32,74)  31,37 49,36% 52,14% 6 -0,22 5 6 -0,22 5
  10  Lisbeth Andersen (41,58) - Mathias Bruun (31,16)  36,37 46,63% 52,14% 6 -0,44 5 6 -0,44 5
  6  Lis Hansen (38,83) - Erik Væversted Nielsen (19,38)  29,10 50,59% 50,71% 2 -0,01 7 2 -0,01 7
  12  Per Reinholdt Sørensen (35,53) - Sven Sjørslev (32,71)  34,12 47,86% 50,36% 1 -0,20 8 1 -0,20 8
  1  Claus Johansen (23,27) - Erik Christensen (14,35)  18,81 56,21% 46,43% -10  0,78 9 -10  0,78 9
  8  Birthe Rye (36,29) - Bent Nielsen (34,24)  35,27 47,23% 45,00% -14  0,18 10 -14  0,18 10
  3  Ginette Blansjaar (14,63) - Laila Jepsen (30,31)  22,47 54,21% 44,64% -15  0,76 11 -15  0,76 11
  11  Per Schultz (47,46) - Tove Schultz (42,48)  44,97 41,94% 39,64% -29  0,18 12 -29  0,18 12
BridgeCentral, 7. september 2016