Onsdag aften - 5. parturnering, 2. marts 2016, 3. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,45
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Jørn Larsen (32,23) - Irene Klemmensen (40,64)  36,44 51,12% 61,61% 26 20 -0,77 1 70 -2,16 1
  10  Lisbeth Andersen (36,59) - Mathias Bruun (28,71)  32,65 53,22% 54,91% 11 -0,12 4 67 -1,20 2
  7  Esther Jungersen (40,71) - Karin Olesen (42,21)  41,46 48,33% 51,79% 4 -0,25 5 9 -0,67 3
  6  Inger M. Jeppesen (35,46) - Bent Pedersen (42,13)  38,79 49,81% 56,25% 14 10 -0,47 3 5 -0,25 4
  9  Arne Hansen (38,49) - Peter Nielsen (46,34)  42,42 47,80% 56,70% 15 14 -0,65 2 -2 -0,41 5
  4  Inga Rasch (37,27) - Henning Pedersen (42,46)  39,87 49,21% 40,63% -21  0,63 9 -14  0,19 6
  2  Per Schultz (48,59) - Henrik Mortensen (27,84)  38,22 50,13% 47,32% -6  0,21 7 -30  1,00 7
  8  Olaug Krøyer (40,37) - Ib Krøyer (36,74)  38,55 49,95% 49,11% -2  0,06 6 -33  1,04 8
  3  Tove Larsen (41,25) - Kaj Larsen (38,87)  40,06 49,11% 45,09% -11  0,30 8 -34  0,99 9
  1  Søren Kloch (33,29) - Ib Molbech (38,88)  36,09 51,32% 36,61% -30  1,08 10 -38  1,47 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 2. marts 2016