Onsdag aften - 5. parturnering, 10. februar 2016, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,86
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Jørn Larsen (32,91) - Irene Klemmensen (42,03)  37,47 50,22% 61,11% 24 20 -0,77 1 24 -0,77 1
  10  Ole Madsen (27,03) - Mathias Bruun (29,83)  28,43 55,24% 58,33% 18 14 -0,22 2 18 -0,22 2
  1  Søren Kloch (32,90) - Ib Molbech (39,55)  36,23 50,91% 55,09% 11 10 -0,30 3 11 -0,30 3
  6  Inger M. Jeppesen (34,62) - Hanne Westergaard (44,52)  39,57 49,05% 53,24% 7 -0,30 4 7 -0,30 4
  7  Arne Christensen (39,18) - Karin Olesen (42,62)  40,90 48,31% 51,85% 4 -0,25 5 4 -0,25 5
  9  Arne Hansen (36,95) - Peter Nielsen (45,65)  41,30 48,09% 51,39% 3 -0,23 6 3 -0,23 6
  2  Per Schultz (47,79) - Henrik Mortensen (27,04)  37,42 50,25% 48,61% -3  0,12 7 -3  0,12 7
  4  Inga Rasch (36,74) - Henning Pedersen (42,90)  39,82 48,91% 43,06% -15  0,42 8 -15  0,42 8
  8  Olaug Krøyer (39,60) - Ib Krøyer (35,97)  37,78 50,04% 40,28% -21  0,69 9 -21  0,69 9
  3  Tove Larsen (40,78) - Kaj Larsen (38,56)  39,67 48,99% 37,04% -28  0,85 10 -28  0,85 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 10. februar 2016