Onsdag aften - 4 parturnering, 13. januar 2016, 3. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,94
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  6  Harry Starcke (34,75) - Tage Væversted Nielsen (34,36)  34,55 52,44% 53,13% 7 14 -0,05 2 42 -0,96 1
  1  Per Schultz (47,41) - Henrik Mortensen (26,66)  37,04 51,06% 55,36% 12 20 -0,32 1 41 -1,01 2
  3  Svend Jungersen (34,60) - Bent Larsen V (34,03)  34,31 52,57% 52,23% 5 10  0,02 3 22 -0,36 3
  4  Inga Rasch (36,25) - Henning Pedersen (43,25)  39,75 49,55% 50,45% 1 -0,07 6 11 -0,46 4
  9  Inger M. Jeppesen (34,42) - Hanne Westergaard (44,44)  39,43 49,73% 51,34% 3 -0,12 4 7 -0,31 5
  8  Mariann Nielsen (48,47) - Ole Nielsen (37,39)  42,93 47,78% 45,54% -10  0,17 10 -11 -0,06 6
  10  Anette Odgaard (41,46) - Inger Odgaard (39,61)  40,53 49,11% 50,89% 2 -0,13 5 -22  0,56 7
  2  Tove Larsen (41,69) - Kaj Larsen (40,47)  41,08 48,81% 45,98% -9  0,21 9 -25  0,63 8
  5  Arne Christensen (38,97) - Karin Olesen (42,55)  40,76 48,99% 46,88% -7  0,16 8 -30  0,81 9
  7  Jørn Larsen (34,96) - Irene Klemmensen (43,03)  39,00 49,97% 48,21% -4  0,13 7 -35  1,17 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 13. januar 2016