Onsdag aften - 2. parturnering 2015-16, 21. oktober 2015, 3. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,26
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Per Reinholdt Sørensen (42,61) - Sven Sjørslev (37,33)  39,97 49,60% 71,43% 48 20 -1,60 1 50 -1,59 1
  6  Tove Larsen (39,11) - Kaj Larsen (38,72)  38,91 50,19% 60,27% 23 14 -0,74 2 44 -1,51 2
  3  Birthe Rye (37,01) - Bent Larsen V (32,88)  34,95 52,39% 49,55% -1  0,21 5 20 -0,30 3
  9  Arne Christensen (40,76) - Karin Olesen (43,71)  42,23 48,35% 58,48% 19 10 -0,75 3 2 -0,40 4
  7  Inger M. Jeppesen (35,29) - Hanne Westergaard (47,21)  41,25 48,89% 46,43% -8  0,18 6 -11  0,55 5
  1  Søren Kloch (32,09) - Ib Molbech (39,26)  35,68 51,99% 50,45% 1  0,11 4 -17  0,86 6
  2  Bente Nyholm Jensen (47,69) - Mogens Elling (39,18)  43,43 47,68% 44,64% -12  0,22 7 -19  0,06 7
  4  Jørn Larsen (34,01) - Henry Bender (36,34)  35,18 52,27% 40,18% -22  0,89 8 -20  1,13 8
  5  Anni Skov (45,74) - Henning Skov (34,69)  40,21 49,47% 39,73% -23  0,72 9 -22  0,55 9
  8  Mariann Nielsen (46,30) - Ole Nielsen (35,22)  40,76 49,17% 38,84% -25  0,76 10 -27  0,65 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 21. oktober 2015