Onsdag aften - 2. parturnering 2015-16, 30. september 2015, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,37
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Birthe Rye (37,52) - Bent Larsen V (33,39)  35,46 51,62% 61,61% 13 17 -0,37 1 13 -0,37 1
  10  Per Reinholdt Sørensen (41,74) - Sven Sjørslev (37,31)  39,53 49,36% 61,61% 13 17 -0,45 1 13 -0,45 1
  6  Tove Larsen (40,00) - Kaj Larsen (39,70)  39,85 49,18% 58,04% 9 10 -0,33 3 9 -0,33 3
  7  Inger M. Jeppesen (34,92) - Bent Pedersen (39,36)  37,14 50,68% 57,14% 8 -0,24 4 8 -0,24 4
  2  Bente Nyholm Jensen (48,11) - Mogens Elling (40,02)  44,06 46,84% 50,89% 1 -0,15 5 1 -0,15 5
  9  Arne Christensen (40,42) - Karin Olesen (43,75)  42,08 47,94% 49,11% -1 -0,04 6 -1 -0,04 6
  4  Jørn Larsen (32,89) - Bent Nyrup Nielsen (26,48)  29,68 54,83% 42,86% -8  0,44 7 -8  0,44 7
  5  Anni Skov (45,91) - Henning Skov (34,71)  40,31 48,92% 41,96% -9  0,26 8 -9  0,26 8
  1  Søren Kloch (31,59) - Ib Molbech (37,88)  34,73 52,02% 38,39% -13  0,51 9 -13  0,51 9
  8  Mariann Nielsen (46,41) - Ole Nielsen (35,33)  40,87 48,61% 38,39% -13  0,38 9 -13  0,38 9
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 1. oktober 2015