Onsdag aften - 1. parturnering 2015-16, 30. september 2015, 5. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,58
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Per Schultz (48,36) - Henrik Mortensen (26,22)  37,29 50,72% 67,86% 20 20 -0,64 1 83 -2,58 1
  3  Harry Starcke (34,63) - Tage Væversted Nielsen (35,02)  34,83 52,08% 59,82% 11 -0,29 4 55 -0,63 2
  6  Tove Larsen (39,65) - Kaj Larsen (39,36)  39,51 49,49% 40,18% -11  0,35 7 13 -0,62 3
  7  Inger M. Jeppesen (35,40) - Bent Pedersen (39,84)  37,62 50,53% 63,39% 15 14 -0,48 2 7 -0,44 4
  1  Søren Kloch (31,95) - Ib Molbech (38,23)  35,09 51,94% 61,61% 13 10 -0,36 3 4  0,16 5
  9  Arne Christensen (40,26) - Karin Olesen (43,59)  41,92 48,14% 43,75% -7  0,16 6 -9 -0,38 6
  10  Per Reinholdt Sørensen (42,00) - Sven Sjørslev (37,57)  39,78 49,33% 56,25% 7 -0,26 5 -16  0,66 7
  5  Anni Skov (45,27) - Henning Skov (34,07)  39,67 49,40% 32,14% -20  0,64 10 -36  1,40 8
  8  Inga Rasch (40,11) - Henning Pedersen (45,78)  42,95 47,57% 38,39% -13  0,34 8 -43  0,56 9
  2  Olaug Krøyer (37,95) - Ib Krøyer (36,33)  37,14 50,80% 36,61% -15  0,53 9 -60  1,93 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 30. september 2015