Onsdag aften - 1. parturnering 2015-16, 23. september 2015, 4. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,67
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Per Schultz (48,75) - Henrik Mortensen (26,60)  37,68 50,55% 55,80% 13 10 -0,39 3 63 -1,94 1
  3  Harry Starcke (34,69) - Tage Væversted Nielsen (33,83)  34,26 52,45% 48,66% -3  0,28 6 44 -0,34 2
  6  Tove Larsen (41,28) - Kaj Larsen (40,98)  41,13 48,63% 59,82% 22 20 -0,82 1 24 -0,97 3
  9  Arne Christensen (39,74) - Karin Olesen (43,07)  41,41 48,48% 41,52% -19  0,51 9 -2 -0,55 4
  7  Inger M. Jeppesen (35,43) - Bent Pedersen (39,45)  37,44 50,68% 51,34% 3 -0,05 5 -8  0,04 5
  1  Søren Kloch (30,85) - Ib Molbech (37,63)  34,24 52,46% 37,50% -28  1,10 10 -9  0,52 6
  5  Henning Hansen (34,85) - Henning Skov (34,43)  34,64 52,24% 56,25% 14 14 -0,29 2 -16  0,76 7
  10  Per Reinholdt Sørensen (41,91) - Sven Sjørslev (37,48)  39,69 49,43% 48,21% -4  0,09 7 -23  0,92 8
  8  Inga Rasch (40,15) - Henning Pedersen (45,69)  42,92 47,64% 46,43% -8  0,09 8 -30  0,22 9
  2  Doris Larsen (47,49) - Leo Larsen (39,06)  43,27 47,44% 54,46% 10 -0,52 4 -45  1,41 10

Par nr. 2 er dobbeltsubstitut, reguleres -10, som tildeles par nr. 3.
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 24. september 2015