Onsdag aften - 1. parturnering 2015-16, 16. september 2015, 3. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,08
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Anders Pinstrup (37,32) - Henrik Mortensen (26,74)  32,03 53,92% 54,02% 9 10 -0,01 3 50 -1,55 1
  3  Harry Starcke (33,75) - Tage Væversted Nielsen (33,64)  33,70 52,99% 43,75% -14  0,68 9 37 -0,62 2
  1  Søren Kloch (31,52) - Ib Molbech (37,87)  34,69 52,44% 55,36% 12 14 -0,21 2 19 -0,58 3
  9  Arne Christensen (40,53) - Karin Olesen (43,86)  42,19 48,27% 58,93% 20 20 -0,78 1 17 -1,06 4
  6  Tove Larsen (41,49) - Kaj Larsen (41,02)  41,25 48,79% 46,88% -7  0,14 7 2 -0,15 5
  7  Inger M. Jeppesen (36,83) - Hanne Westergaard (47,23)  42,03 48,36% 52,68% 6 -0,32 5 -11  0,09 6
  10  Per Reinholdt Sørensen (41,89) - Sven Sjørslev (37,78)  39,83 49,58% 53,57% 8 -0,29 4 -19  0,83 7
  8  Dagny Pedersen (52,00) - Henning Pedersen (46,03)  49,02 44,48% 49,11% -2 -0,34 6 -22  0,13 8
  5  Anni Skov (45,06) - Henning Skov (34,23)  39,64 49,69% 46,88% -7  0,21 7 -30  1,05 9
  2  Olaug Krøyer (37,21) - Ib Krøyer (35,59)  36,40 51,49% 38,84% -25  0,93 10 -45  1,92 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 17. september 2015