Onsdag aften - 1. parturnering 2015-16, 2. september 2015, 1. sektion, B
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 41,11
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Per Schultz (49,54) - Tove Schultz (43,82)  46,68 46,91% 57,59% 17 20 -0,79 1 17 -0,79 1
  3  Harry Starcke (35,56) - Tage Væversted Nielsen (35,35)  35,45 53,14% 57,14% 16 14 -0,29 2 16 -0,29 2
  10  Per Reinholdt Sørensen (40,64) - Sven Sjørslev (36,68)  38,66 51,36% 54,02% 9 10 -0,20 3 13 -0,20 3
  5  Anni Skov (44,24) - Henning Skov (33,40)  38,82 51,27% 53,57% 8 -0,17 4 8 -0,17 4
  6  Tove Larsen (41,36) - Kaj Larsen (40,89)  41,12 49,99% 48,66% -3  0,10 5 -3  0,10 5
  9  Arne Christensen (40,99) - Jytte Laden Nielsen (52,00)  46,49 47,01% 48,66% -3 -0,12 5 -3 -0,12 5
  8  Inga Rasch (38,44) - Henning Pedersen (45,58)  42,01 49,50% 46,43% -8  0,23 8 -8  0,23 7
  1  Rita Hansen (42,59) - Doris Larsen (47,37)  44,98 47,85% 46,88% -7  0,07 7 -11  0,07 8
  2  Olaug Krøyer (36,24) - Ib Krøyer (34,62)  35,43 53,16% 44,20% -13  0,66 9 -13  0,66 9
  7  Inger M. Jeppesen (36,16) - Hanne Westergaard (46,77)  41,47 49,80% 42,86% -16  0,51 10 -16  0,51 10

Par nr. 1 er dobbeltsubstitut, reguleres -4, som tildeles par nr. 10.
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 3. september 2015